Kalitate politika

1997tik, ziurtagiri honen bidez ziurtatu zen
sektorearen lehenengo enpresetako bat.

PRINTZIPIOEN ADIERAZPENA

 

Termikoki tratatzen ditugun produktuen kalitatea aurrez planifikatzen diren eta ekoizpen-prozesu osoan sistematikoki ezartzen diren prebentzio, detekzio, zuzenketa eta etengabeko hobekuntzako neurrien emaitza da.

 

Kontratu-eskakizunak eta gure bezeroen itxaropenak dira gure produktuen kalitatea zehazteko oinarrizko irizpideak.

 

Kalitatea bezeroaren beharrak momentu orotan betetzean datza, zerbitzu lehiakor bat eskainiz eta enpresa osatzen duten langile guztien parte hartzea kontuan hartuz.

 

Gure enpresaren kalitatea tresnarik hoberena da gure lehiakideen artean gailentzeko eta denboran zehar gure iraunkortasuna ziurtatzeko.

 

Gure bezeroekiko tratuan eskaintzen dugun profesionaltasuna eta seriotasuna gure enpresaren aktibo nagusia da.

 

Enpresaren zeregina edozein sektore industrialaren piezetan mota guztietako tratamenduak egitea da, bai tratamendu termikoak, termokimikoak, gainazaleko altzairuak eta aleazio arinak kontrolatutako atmosferan, haizean eta hutsean.

 

Enpresaren ikuspuntua Tratamientos Térmicos Badía nazional mailan tratamendu termikoen eta aleazio arinen arloan erreferente bat bihurtzea da

 

Zuzendari nagusiak zehaztutako kalitate politika honako helburu hauetan oinarritzen da:

 

 • Enpresan kalitatea ezinbesteko elementua bihurtzea.
 • Gure bezeroen eskakizunak betetzea.
 • Enpresaren kide guztiak enpresaren kalitate politikarekin bat egin dezatela eta honekin engaia daitezela lortzea; momentu orotan beraien gaitasun pertsonalekin helburuen lorpenari eta kalitateko gestioaren sistemaren eraginkortasunari lagunduz.
 • Planifikatzea eta neurriak hartzea kalitatea halabeharraren fruitua izan ez dadila.
 • Prozesu guztiak etengabe optimizatzea kalitate ezaren gastuak desagerrarazteko.
 • Berrikuntza eta teknologia berrien alde apustu egitea.
 • Gure jardun- arloan aplikatzen den legeria betetzea.
 • Gure enpresako pertsona guztiei beharrezko prestakuntza eta baliabideak erraztea gure kalitate helburuak bete ahal dezatela.

 

Kalitate-helburu orokorrak lortzeko, zuzendari nagusiak neurgarriak eta politika horrekin bateragarriak diren kalitate-helburuak finkatzen ditu urtero, eta aldian behin helburu horien segimendua egiten da betetzen ote diren ikusteko.

 

Zuzendari nagusiak zehaztutako kalitate politika honako helburu hauetan oinarritzen da:

 

 • Enpresan kalitatea ezinbesteko elementua bihurtzea.
 • Gure bezeroen eskakizunak betetzea.
 • Enpresaren kide guztiak enpresaren kalitate politikarekin bat egin dezatela eta honekin engaia daitezela lortzea; momentu orotan beraien gaitasun pertsonalekin helburuen lorpenari eta kalitateko gestioaren sistemaren eraginkortasunari lagunduz.
 • Planifikatzea eta neurriak hartzea kalitatea halabeharraren fruitua izan ez dadila.
 • Prozesu guztiak etengabe optimizatzea kalitate ezaren gastuak desagerrarazteko.
 • Berrikuntza eta teknologia berrien alde apustu egitea.
 • Gure jardun- arloan aplikatzen den legeria betetzea.
 • Gure enpresako pertsona guztiei beharrezko prestakuntza eta baliabideak erraztea gure kalitate helburuak bete ahal dezatela.

 

Kalitate-helburu orokorrak lortzeko, zuzendari nagusiak neurgarriak eta politika horrekin bateragarriak diren kalitate-helburuak finkatzen ditu urtero, eta aldian behin helburu horien segimendua egiten da betetzen ote diren ikusteko.

 

Zuzendari nagusiak helburu hauek enpresaren maila guztietara zabaltzen ditu, eta kalitate sistema aldian behin berrikusten horien lorpen-maila aztertzen ditu.

 

Horretarako honako aspektu hauek aztertzen ditu:

 

 • Kalitatearen emaitzak aurreko urteari dagokionez.
 • Aurreko helburuei dagokionez aurkitutako desbideratzeak.
 • Testuinguruaren, alderdi interesdunen eta prozesuen arriskuen analisia.
 • Helburuak gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak.

 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS BADÍA

Zuzendari Orokorra

Elaborazio data: 04.07.2018