Avís Legal

TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA, S. A., amb CIF/NIF nº: A08374878 i adreça en: c/ Duran i Jordà, S/n (cantonada Juan De la Cierva), 08960 – Sant Just Desvern (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines web de: http://www.ttbadia.com
 
Que TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA, S. A. consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 2651, Foli 1, Secció 2ª, Fulla 28.232, inscripció 1ª.
 
Amb els límits establerts en la llei, TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA, S. A.no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.
 
Els continguts i informació no vinculen a TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA, S. A. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
 
Les pàgines d’Internet de TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA, S. A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA, S. A. no pot controlar. Per tant, TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA, S. A.. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.
 
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA, S. A.. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA, S. A.
 
Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA, S. A.. ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades li informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA, S. A.. amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-li de les millores del lloc web.
Li informem també que tindrà la possibilitat a tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: badiaadmon@ttbadia.com o en l’adreça: TRATAMIENTOS TERMICOS BADIA, S. A.C/ Duren i Jordà, S/n (cantonada Juan De la Cierva), 08960 – Sant Just Desvern (Barcelona).