Política de qualitat

Des de 1997, una de les primeres empreses del sector en
certificar-se per aquesta norma.

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

 

La qualitat final dels productes que tractem tèrmicament és fruit de les accions planificades de prevenció, detecció, correcció i millora contínua aplicades sistemàticament durant tot el procés productiu.

 

Les exigències contractuals i les expectatives dels nostres clients són el criteri bàsic per a definir la qualitat dels nostres productes.

 

Aquesta qualitat consisteix a satisfer les necessitats del client en cada moment, amb un servei competitiu i comptant amb la participació de tot el personal que integra l’empresa.

 

La qualitat de la nostra empresa és la millor eina per sobresortir entre els nostres competidors i per assegurar la nostra continuïtat en el temps.

 

La professionalitat i serietat en el tracte cap als nostres clients és el nostre principal actiu d’empresa.

 

La missió de l’empresa és realitzar els tractaments tèrmics, termoquímics i superficials d’acers i aliatges lleugers en atmosferes controlades, aire i / o buit de peces de qualsevol sector industrial.

 

La visió de l’empresa és aconseguir que Tratamientos Térmicos Badía sigui referent a nivell nacional en el camp dels tractaments tèrmics de l’acer i aliatges lleugers.

 

La política de qualitat, definida pel director general, es basa en els següents objectius:

 

 • Fer de la qualitat un element imprescindible dins de l’empresa.
 • Satisfer els requisits dels nostres clients.
 • Aconseguir que tots els membres de l’empresa s’identifiquin i comprometin amb la política de qualitat de l’empresa, contribuint amb les seves capacitats personals a la consecució dels objectius i la millora contínua de l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat.
 • Planificar i prevenir perquè la qualitat no sigui una casualitat.
 • Optimitzar constantment tots els processos per eliminar els costos de la no qualitat.
 • Apostar per la innovació i les noves tecnologies.
 • Complir amb la normativa legal i reglamentària aplicable a les nostres activitats.
 • Facilitar la formació i els recursos necessaris a totes les persones de l’empresa perquè puguin complir amb el nostre objectiu de la qualitat.

 

Per assolir els objectius de qualitat generals, el director general estableix anualment uns objectius de qualitat mesurables i coherents amb aquesta política, i periòdicament es realitza un seguiment dels mateixos per verificar el seu compliment.

 

El director general difon aquests objectius particulars a tots els nivells de l’empresa, i avalua la consecució dels mateixos mitjançant la revisió periòdica del sistema de qualitat.

 

Per això analitza:

 • Els resultats en relació amb la qualitat en l’any anterior.
 • Les desviacions detectades respecte als objectius previs.
 • Anàlisi del context, parts interessades i riscos dels processos.
 • Les necessitats de recursos per fer factible la realització d’aquests objectius.

 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS BADÍA, SA

Director general

Data d’elaboració: 04.07.2018